realizacje > FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA PAULA SP. Z O.O.

  • Opracowanie technologii przemiału i wykonanie projektu technologiczno – montażowe młyna grochowo-fasolowego o wydajności do 15 Mg/24h
  • Opracowanie pełnych wytycznych branżowych
  • Nadzór autorski nad montażem 
  • Rozruch technologiczny młyna