realizacje > POLSKIE MŁYNY - MŁYN W KLUCZBORKU

  • Projekt, dostawa i montaż transportu pneumatyczny mąki z młyna nr 2 do młyna nr 1 o wydajności 10 Mg/h – odległość miedzy młynami 200 m
  • Projekt transportu pneumatycznego młyna o wydajności 2x 150 Mg/24h
  • Projekt technologiczny czyszczarni młyna