realizacje > POLSKIE MŁYNY S.A. Młyn Szymanów w Teresinie

  • Projekt dostawa i montaż modernizacji elewatora o pojemności 55 000 Mg - etap I
  • Projekt dostawa i montaż linii granulacji otrąb o wydajności 8 Mg/h
  • Projekt dostawa i montaż modernizacji mieszalni mąk z wbudowaniem 6 komór mącznych o poj. 900 Mg
  • Projekt dostawa i montaż stanowiska wydawania mąki do mąkowozów (10 komór mącznych).