realizacje > PRZEDSIĘBIORSTWO PHUP K.W.S. ŻABCZYŃSCY SP.J.

  • Projekt technologiczny młyna pszennego o wyd. 100 Mg/24h w Łaskarzewie
  • Projekt technologiczny młyna pszennego o wyd. 50 Mg/24h w Wildze
  • Projekt technologiczny młyna żytniego o wyd. 100 Mg/24h w Stoczku Łukowskim
  • Projekt technologiczny młyna pszennego o wyd. 160 Mg/24h w Łukowie
  • Projekt technologiczny komorowego magazynu zboża o poj. 5000 Mg w Łaskarzewie
  • Projekt technologiczny piekarni o wydajności 5 Mg/24h w Łaskarzewie
  • Projekt technologiczny modernizacji elewatora o poj. 31.200 Mg w Łukowie