oferta > Przemysł zbożowo-młynarski

Projektowanie i wykonanie pod klucz:

 

 • Magazyny i elewatory zbożowe,
 • Młyny pszenne, żytnie i kombinowane
 • Młyny kukurydziane
 • Młyny makaronowe
 • Kaszarnie i płatkarnie
 • Makaroniarnie
 • Mieszalnie mąk
  • Modernizacje zakładów
  • Zwiększanie zdolności przemiałowej młynów
  • Zwiększanie wyciągów mąk jasnych
  • Transport pneumatyczny młyna właściwego
  • Aspiracja punktowa i centralna
  • Transport pneumatyczny mąki
  • Linie wydawania mąki luzem
 • Wybrane elementy linii technologicznych
  • Samochodowe kosze przyjęciowe
  • Kolejowe kosze przyjęciowe
  • Suszarnie zbożowe
  • Preparacja kaszy manny
  • Linie do paczkowania