technologie

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH I PYLISTYCH

Charakterystyki transportowe materiałów stałych określają parametry: - właściwości chemiczno-fizyczne; - własności reologiczne; - czas.

Więcej...

TEORETYCZNE PODSTAWY I UWAGI PRAKTYCZNE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA MĄKI W KOMORACH

Dla odbiorców mąki największe znaczenie ma niezmienność i ściśle określone jednakowe właściwości technologicznych dostarczanej im mąki. Do produkcji mąki gatunków specjalnych i mąki handlowej o zawsze jednakowych właściwościach, konieczne jest sporządzanie mieszanek mąk. Wszelkie czynności dokonywane z magazynowaną mąką , jak jej sortowanie , mieszanie, poddawanie dojrzewaniu, należy uważać za dalszy ciąg procesu technologicznego produkcji .

Więcej...