realizacje > Zakład produkcji etanolu w Goświniowicach

1. Projekt technologiczny modernizacja elewatora zbożowego o pojemności 56 000 ton.

      - stanowiska przyjęcia samochodowego ziarna 2x120 Mg/h

      - stanowisko przyjęcia kolejowego ziarna 120 Mg/h

2. Projekt technologiczny magazyn DDGS o pojemności    12 000 ton.

3. Projekt wielobranżowy śrutowni kukurydzy i pszenicy o  wydajności 75 Mg/h

4. Projekt technologiczny partii wjazdowej z układem ważenia pojazdów i pobierania prób

5. Projekt, dostawa i montaż linii przyjęcia i dozowania Cornmixu

6. Projekt i montaż trzeciej linii śrutowania kukurydzy i pszenicy

7. Projekt dostawa i montaż sieci aspiracyjnych komór magazynowych elewatora.